close

Je bent je paswoord vergeten?

Je ontvangt via e-mail een link waarmee je je paswoord kunt resetten.

close
close

Inscrivez-vous

Ik meld me aan

Aanmelden via Facebook

close

Je kan je review niet publiceren

Om een mening te kunnen publiceren over een McCain-product,
dien je minstens één code ingevoerd te hebben.

Een code invoeren

close

Weet je zeker dat je je account wilt verwijderen?

Je zal al je gegevens en punten verliezen. Je zal geen e-mails meer ontvangen van de McCainclub.

close
close

Home /
Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden leggen de modaliteiten vast voor de terbeschikkingstelling van de website www.mccain.be/club (hierna "de Club" genoemd) en voor het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Wettelijke vermeldingen

De wettelijke vermeldingen – met inbegrip van de paragrafen over de aansprakelijkheid van de onderneming, het vertrouwelijkheidsbeleid, intellectuele eigendom, het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, bevoegdheid en toepasselijk recht, en links naar andere websites – kunnen volledig worden geraadpleegd op de pagina http://nl.mccain.be/footer/JURIDISCHE-BEPALINGEN.

Definities

- Website: verwijst naar de website www.mccain.be.
- Club: verwijst naar de pagina’s van de Website in het deel www.mccain.be/club.
- Gebruiker: verwijst naar elke persoon die de website of de Club gebruikt of een van de diensten die op de Website of in de Club worden aangeboden.
- Lid: verwijst naar een Gebruiker die in de Club is geïdentificeerd.
- Inhoud: verwijst naar de gegevens die de Gebruiker meedeelt in de verschillende rubrieken van de Club.
- E-Boetiek: verwijst naar een deel van de Club met aanbiedingen van een aantal McCain-partners en met promoties van McCain zelf.

Toegang tot de website en de geleverde diensten

De Club en alle in de Club aangeboden diensten zijn voorbehouden voor Leden van de Club.

Om Lid te worden dient de Gebruiker:

a) te surfen naar de pagina van de Website op het volgende adres: nl.mccain.be/club/register,
b) zich in te schrijven,
- ofwel door zijn voornaam, naam, e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord in te voeren in het inschrijvingsformulier en in te stemmen met dit reglement door het betreffende vakje aan te vinken;
- ofwel door de knop "Inloggen via Facebook" te gebruiken en de aanwijzingen te volgen.

Door Lid te worden aanvaardt de Gebruiker dat hij berichten van McCain kan ontvangen. Om de nieuwsbrieven niet langer te ontvangen, kan de Gebruiker naar "Mijn account" gaan of klikken op de link “uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief die ons platform verstuurt.

Inschrijvingsformulieren die onvolledig of onbegrijpelijk zijn of fouten bevatten worden niet in aanmerking genomen, waardoor de inschrijving dus nietig is.
Gebruikers kunnen zich slechts eenmaal inschrijven. De inschrijving bij de Club is uitsluitend bestemd voor meerderjarigen. Minderjarigen kunnen zich echter inschrijven onder het toezicht van een meerderjarige.

Om toegang te hebben tot de Club moeten Leden :

a) ofwel inloggen op de pagina van de website op het adres nl.mccain.be/club/register door het e-mailadres en het wachtwoord dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving in te voeren,
b) ofwel de knop “Inloggen via Facebook” gebruiken en de aanwijzingen volgen.
Deze voorwaarden zijn niet vereist indien de betrokkene bij zijn vorige bezoek heeft gekozen voor automatisch inloggen.

Punten winnen

In de rubriek “Mijn account” vindt elk Lid de punten die hij kan omwisselen voor aanbiedingen in de E-boetiek.

Leden kunnen op verschillende manieren punten winnen :

- door op http://mccain.be/club/code één of meer codes in te voeren die Gebruikers kunnen terugvinden op de achterkant van de verpakking van McCain-producten. Leden kunnen twee soorten codes invoeren :
a) unieke codes "Clubcode": Een unieke code bestaat uit 13 letters. Deze is te vinden waar de aanbevolen datum van minimale houdbaarheid staat vermeld.
b) EAN-codes "Standaardcode": Een standaardcode bestaat uit 13 cijfers. Deze staat onder de streepjescode.
Zodra de invoer van een van deze codes is bevestigd, worden er 30 punten toegevoegd.
- door de formulieren op "Mijn account", in de rubriek "Mijn gegevens" volledig in te vullen. Na bevestiging van de invoer worden er onmiddellijk 10 punten toegevoegd.
- door peter te worden via de module op "Mijn account", in de rubriek "Mijn petekinderen". Zodra de petekinderen hun inschrijving afronden en lid worden van de Club, worden er 20 punten toegevoegd.
- door een review over een product te schrijven via de module op "Mijn account", in de rubriek "Schrijf een review". McCain behoudt zich het recht om reviews niet te publiceren of slechts gedeeltelijk te publiceren door ongepaste passages te schrappen, en om kleine wijzigingen aan te brengen (zoals spelfouten verbeteren) zonder weerslag op de inhoud van de review. Na publicatie van de review worden er 5 punten toegevoegd.

Toepasselijke beperkende regels betreffende het invoeren van productcodes

Leden kunnen de codes die ze vinden op de producten van McCain vrij invoeren voor zover ze deze producten eerst hebben gekocht in een verkooppunt. Eender welke activiteit die aanleiding kan geven tot twijfel over de inachtneming van deze voorwaarde zal er toe leiden dat het invoeren van de betreffende codes ongeldig is.
Codes kunnen vrij worden ingevoerd volgens de onderstaande regels :
- Regels betreffende het invoeren van Clubcodes
a) Clubcodes zijn uniek en kunnen door Leden slechts eenmaal worden ingevoerd.
- Regels betreffende het invoeren van Standaardcodes
a) Een Lid mag niet meer dan zes codes per dag invoeren.
b) Een Lid mag dezelfde code niet meer dan vier keer per dag invoeren.
McCain behoudt zich het recht voor om deze regels te allen tijde te wijzigen.

Gebruik van de punten

De punten hebben geen financiële waarde en mogen niet worden overgedragen of verkocht aan andere Leden of andere particulieren.
Ze mogen uitsluitend worden gebruikt in de E-boetiek, waar ze kunnen worden omgewisseld voor aanbiedingen van McCain of zijn partners.
Leden die hun punten wensen om te wisselen voor een aanbieding in de E-boetiek kunnen dat doen door te klikken op de knop in de beschrijving van de aanbieding. Na bevestiging van hun keuze wordt het betreffende aantal punten afgetrokken van hun totaal en verschijnt de promotiecode van de geselecteerde aanbieding in de rubriek "Mijn account". Het lid kan deze promotiecode vervolgens tot zijn uiterste geldigheidsdatum gebruiken op de website van McCain bij speciale aanbiedingen of kortingsbonnen voor McCain-producten of op de e-commercesite van de partner in geval van andere speciale aanbiedingen.

McCain is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van promotiecodes op de websites van partners, noch voor de verkoopvoorwaarden die op deze websites toepasselijk zijn.
Een omruiling van punten is steeds definitief: zodra het Lid de promotiecode heeft gekregen, kan hij niet meer vragen om de omruiling te annuleren en zijn punten terug te krijgen.

Wijziging en bijwerking van deze bijkomende gebruiksvoorwaarden

Net als de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden op http://nl.mccain.be/footer/JURIDISCHE-BEPALINGEN kunnen deze bijkomende gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd worden bijgewerkt, herzien, gewijzigd of aangevuld. McCain behoudt zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen aan te brengen in de informatie, de functionaliteiten, de producten, het beleid, de promoties, de berichten en de waarschuwingen op zijn Website en in de Club. Alle wijzigingen worden gepubliceerd en zijn toegankelijk op de Website en in de Club. Gelieve geregeld na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht aan deze voorwaarden. De datum van bijwerking van deze voorwaarden staat bovenaan die voorwaarden. het verdere gebruik van de websites van McCain na publicatie van een wijziging van de algemene of bijkomende gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van de betreffende wijziging.

CREDITS

Ontwerp :

Brand Advocate
6bis rue des Graviers
92200 Neuilly-sur-Seine
http://www.brand-advocate.com
Tél : 01 41 86 07 43
contact@brand-advocate.com

Uitgever van de website :

McCain Alimentaire
McCain Foods Belgium
n.v. Nijverheidsstraat 2
2280 Grobbendonk