McCain ENGAGEMENTEN

Bij McCain vergeten we nooit hoe belangrijk land en grond zijn voor de aardappelen. Met onze landbouwpartners hebben we een kwaliteitshandvest opgesteld dat respect heeft voor de groei van de aardappelen en voor het milieu.
Dit garandeert de kwaliteit van onze producten op het veld en zo ook de kwaliteit van de producten op je bord.

BEVORDEREN VAN DUURZAME LANDBOUW

In 2011 vierde McCain 30 jaar nauwe samenwerking met 1.700 plaatselijke landbouwers in Europa. De landbouwkundige experts van McCain spelen een belangrijke rol in dat partnerverband. Ze gaan regelmatig bij de telers langs en geven hen advies over hoe ze de teelt en oogst van de aardappelen zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

Lees verder

Meer dan 60% van onze aardappelen heeft het certificaat “Goede Landbouwkundige Praktijken”. Die norm heeft tot doel de nadelige impact van landbouwactiviteiten op het milieu zoveel mogelijk te beperken, het gebruik van grondstoffen te doen dalen en een verantwoorde aanpak te garanderen op het gebied van gezondheid en veiligheid van arbeiders. (vergelijkingsreferentie: http://www.globalgap.org/uk_en/).

Twee mensen met een mand met aardappelen

RESPECT VOOR HET MILIEU GEDURENDE HET HELE PRODUCTIEPROCES

McCain zet zich er continu voor in om de impact te verminderen van zijn bedrijfsvoering op het milieu. Tussen 2005 en 2012 zijn zowel het waterverbruik als het energieverbruik in de Europese fabrieken van McCain afgenomen. Tot 2012 hebben we ons watergebruik teruggebracht met 12% per geproduceerde eenheid. Deze afname staat gelijk aan het waterverbruik van 5.000 personen.

een medewerker die aardappelen controleert

VERANTWOORDE VOEDINGSWAARDEN

McCain maakt producten die geweldig smaken, eenvoudig bereid worden, vol voedingswaarden zitten, handig zijn, gemaakt zijn van echte ingrediënten, herkenbaar zijn en die een bijdrage leveren aan een gebalanceerd dieet en aan een gezonde levensstijl. Sinds 2008 hebben we het zoutgehalte van onze McCain producten verminderd met 41% en de gemiddelde hoeveelheid verzadigde vetten verminderd met 46%.  

Recept Steakhouse frieten en Parelhoen
ACHTER
DE SCHERMEN
Potatogotchi Facebook-game

Achter de schermen

SPELEN
POPULAIRSTE
ARTIKELEN